Liên hệ

Ban Quản Lý Các Tổ Chức Đại Đoàn – Siêng

Bản sở: Phủ Nguyễn Tộc Trần, Thông Xuân, Yên Khánh, Ninh Bình

Điện thoại: 0302.216.216 | 0302.234.505 | 0904.160.717

Hotline: 0302.216.216

Email: clbdndaidoansieng@gmail.com, facebook: ketoandaidoansieng.

Bản đồ đường đi