C,T Trung Tâm Hỗ Trợ Đào Tạo & Khởi Nghiệp

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN DỰ BỊ THUỘC ĐẠI ĐOÀN – SIÊNG
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BƯỚC 1                               (tuyển ứng viên) BƯỚC 2                               (đào tạo theo mục tiêu) BƯỚC 3                               (sử dụng và đào tạo theo mục tiêu) BƯỚC 4                               (sử dụng )
NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG VỊ TRÍ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ KIỂM TRA CÁC CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ THAM GIA ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Sinh viên Quản lý (CEO) Marketing IQ Chủ tịch Sáng Lập các địa điểm của Đại Đoàn – Siêng trên toàn Quốc
sinh viên đã tốt nghiệp nhân viên nghiệp vụ CEO tổng hợp EQ và các phòng nghiệp vụ thuộc các công ty thành viên Đại Đoàn siêng
các đối tượng đã và đang đi làm BOSS tài chính- kế toán AQ